Jaunimo laisvalaikio poreikių
tyrimo pristatymas ir
diskusija
Smalininkuose
plačiau: http://reenactment.vdu.lt/pdf2/Tyrimo_pristatymas_Smalininkuose.pdf