Spalio 24 d. Viešvilėje prasidėjo teatro sezonas, kurio devizas „Auginkime savo sielas ”. Kultūros centras kiekvieną mėnesį planuoja parodyti po vieną spektaklį. Pirmąjį spektaklį „Sunki našta” suvaidino Tauragės kultūros centro Skaudvilės bendruomenės teatras. Režisierius Sigitas Kancevyčius.

Prieš vaidinimą Jurbarko savivaldybės administracijos vadovai bei tarybos nariai padėkojo už aktyvią kultūrinę veiklą viešvilliečiams. Padėkos buvo įteiktos ir kultūros centro darbuotojams Sniežanai Šašienei, Kristinai Martinaitytei Glinskienei, Arvydui Griškui.

2