Informacija apie Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinį darbo užmokestį 2018 – 2019 m. (neatskaičius mokesčių)

 

Pareigybė 2018 metai 2019 metai
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (eurais) Darbuotojų
skaičius (etatų)
I ketvirčio
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (eurais)
II ketvirčio
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (eurais)
III ketvirčio
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (eurais)
IV ketvirčio
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (eurais)
 Kultūros darbuotojai 634  5 894 1040 944 1074
 Vyriausias buhalteris 409 0,5 513 517 444 421
 Kiti darbuotojai 200  1 277,5 277,5 279 277,50

 

Parengė buhalterė Rima Lukošienė