2020 metai

           2020m. I-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (.pdf)

           2020m. II-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (.pdf) 

2019 metai