Nepriklausomybs atkrimo paminjimas Smalininkai page0001