2021 metai

          I-ojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (.pdf)

            

2020 metai

           I-ojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (.pdf)

           II-ojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (.pdf) 

           III-ojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (.pdf)    

           IV-ojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (.pdf)

2019 metai

2018 metai

2017 metai

2016 metai